Informacje o szkoleniu teoretycznym i praktycznym

Tło wpisu - Informacje o szkoleniu teoretycznym i praktycznym

Szkolenie teoretyczne


Szkolenie teoretyczne możne być zorganizowane stacjonarnie lub przez Internet (on-line). Jest możliwość wyboru do jakiego rodzaju uprawnień można przystąpić. Wyróżnia się dwie „licencje” polską i czeską. Latając samolotami pod rejestracją czeską wykorzystujemy uprawnienia czeskie. Natomiast latając z polskimi uprawnieniami polską.


Prawidłowe nazewnictwo uprawnień:

 • Polska: UACP – Świadectwo Kwalifikacji Ultralekkich Statków Powietrznych.
 • Czechy: Licencja Pilotní Průkazy.


Szkolenie teoretyczne do uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota (UACP) z uprawnieniem podstawowym lub licencji Pilotni prukaz powinno zagwarantować kandydatowi nabycie wiedzy odnoszącej się do danej kategorii statku powietrznego, której dotyczy uprawnienie podstawowe objęte szkoleniem. Szkolenie teoretyczne obejmuje listę następujących przedmiotów: Prawo lotnicze , Człowiek – możliwości, ograniczenia, Meteorologia, Łączność, Nawigacja, Procedury operacyjne, Osiągi i planowanie lotu, Zasady lotu, Bezpieczeństwo lotów, Obsługa statku powietrznego i wyposażenia.Polskie uprawnienia


UACP – świadectwo kwalifikacji ultralekkich statków powietrznych. Świadectwo kwalifikacji pilota statku powietrznego o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg (lub do 600 kg, przepisy umożliwiły zwiększenie maksymalnej masy startowej), (UACP), zwane dalej „świadectwem kwalifikacji pilota (UACP)”, upoważnia do samodzielnego wykonywania lotów na statkach powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) do 495 kg danej kategorii wymienionych w załączniku II lit. e i g do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, oraz ukończonych szkoleń lotniczych specjalistycznych. Do świadectwa kwalifikacji pilota (UACP) są wpisywane następujące uprawnienia podstawowe dotyczące poszczególnych kategorii statku powietrznego:


 • uprawnienie do pilotowania samolotów ultralekkich lądowych UAP(L);
 • uprawnienie do pilotowania śmigłowców ultralekkich lądowych UHP(L);


Uprawnienia podstawowe wpisuje się do świadectwa kwalifikacji pilota (UACP) po ukończeniu szkolenia teoretycznego i praktycznego oraz po zdaniu egzaminu państwowego przed egzaminatorem komisji egzaminacyjnej w zakresie danego uprawnienia podstawowego. Do ww. świadectwa kwalifikacji UACP można wpisać następując uprawnienia: UAP(L), UAP(S), UHP(L), UHP(S), UGLP,INS(A),INS(H),INS(GL).

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych wykładów i ćwiczeń dla uczniów-pilotów szkolonych od podstaw.

Egzamin państwowy na świadectwo kwalifikacji zdaje się przed Egzaminatorem Lotniczej Komisji Egzaminacyjnej. Składa się z części teoretycznej (test wyboru) i części praktycznej – lotu. Egzamin odbywa się w siedzibie Szkoły przy użyciu statków powietrznych używanych podczas szkolenia.Szkolenie praktyczne


Celem szkolenia jest nauczenie ucznia-pilota bezpiecznego wykonywania lotówna samolotach ultralekkich w warunkach odpowiadających przepisom o lotach zwidocznością (VFR). Długość szkolenia zależne jest przede wszystkim od warunków atmosferycznych i dyspozycyjności ucznia. Przy sprzyjającej pogodzie i prawidłowym przyswajaniu lekcji pilotażu, możemy ukończyć szkolenie praktyczne w około 14 dni. Szkolenie może być również rozłożone na etapy i realizowane przez kilka sezonów lotniczych lub okresie urlopowym. Podstawowe szkolenie odbywa się na samolotach: Bristell NG5, Legend L540, Aeroprakt A22 lub Zodiac CH60. Samoloty wyposażone są w śmigła o stałym bądź o zmiennym skoku, klapy, stałe podwozie, systemy ratunkowe BRS, radia i transpondery. Dodatkowo samolot Bristell NG5 oraz Legend L540 wyposażony jest w glass-cockpit oraz autopilota.Świadectwo Kwalifikacji polskie / Licencja Pilotni Prukaz czeska


Kandydat ubiegający się o wydanie Świadectwa Kwalifikacji Pilota Samolotu Ultralekkiego Lądowego - UAP(L) / Licencji Pilotni Prukaz musi mieć:

 • Ukończone 16 lat. 
 • W przypadku kandydatów niepełnoletnich zgoda opiekunów prawnych.
 • Ważne orzeczenie lotniczo-lekarskie. 
 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia lotniczego.


Szkolenie w głównej mierze składa się z trzech zadań:

 • ZADANIE A/I - Loty po kręgu i do strefy.
 • ZADANIE A/II - Starty i lądowania w ograniczonym terenie/lądowisku tymczasowym.
 • ZADANIE A/III - Przeloty VFR.

Realizacja zadań musi doprowadzić ucznia-pilota przed przystąpieniem do egzaminów praktycznych przed Lotniczą Komisją Egzaminacyjną do zdobycia umiejętności i praktyki lotniczej wymaganej do uzyskania uprawnienia do pilotowania samolotu ultralekkiego lądowego - UAP(L) w wymiarze jak poniżej: 

Dla ŚK polskiego: 

 • Co najmniej 28 godzin lotu.


Dla Licencji Pilotni Prukaz czeskiego:

 • Co najmniej 20 godzin lotu.


Powyższa ilość godzin jest wartością minimalną narzuconą przez przepisy Prawo Lotnicze / Letecká Amatérská Asociace ČR i stosowne Rozporządzenia. Ze względu na sytuację ruchowa na danym lotnisku lub lądowisku ilość tak może ulec zmianie, ze względu np. na wydłużoną procedurę kręgu nad lotniskowego, oczekiwanie w powietrzu na lądowanie samolotu pasażerskiego, zrzut skoczków, loty szybowcowe lub balonowe itp.

Do szkolenia praktycznego można dopuścić osobę, która:


 • Posiada uwierzytelnione zezwolenie rodziców lub prawnych opiekunów na odbycie szkolenia lotniczego na samolotach ultralekkich, jeśli jest to osoba, która nie ukończyła 18 lat.
 • Ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs teoretyczny lub realizuje go metodą równoległą (Szkolenie teoretyczne może być również prowadzone równolegle ze szkoleniem praktycznym).
 • Posiada aktualne orzeczenie lotniczo-lekarskie lub uzyska je przed pierwszym lotem samodzielnym.

Skontaktuj się

Z NAMI

TELEFON
+48 887 600 097
ADRES E-MAIL
kontakt@sky-rad.pl
NASZA LOKALIZACJA
Lotnisko Mirosławice EPMR HANGAR B-8 ul. Lotnicza 14 Mirosławice, 55-050 Sobótka Lądowisko Świdnica EPSS Krzczonów 22B 58-100 Świdnica Lądowisko Starków Starków 44 57-362 Polanica - Zdrój
Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

V

O

U

C

H

E

R

W celu zakupu Vouchera prosimy o kontakt:

+48 887 600 097

kontakt@sky-rad.pl